सोनी PS5 आणि PS4 मालकांना विस्तारित Apple पल टीव्ही विनामूल्य चाचणी देते, просмотр иа и लागायचं кыхооолях – слеба подержки Apple पल (आरयू)

Просмотр иа иаровых консолях

त्यानुसार पुश स्क्वेअर, ही नवीन ऑफर नवीन प्लेस्टेशन 5 मालकांपुरती मर्यादित नाही, यात मागील विनामूल्य चाचणी वापरणार्‍या कोणालाही समाविष्ट आहे – जोपर्यंत ते Apple पल वन बंडलवर नसतात.

सोनी प्लेस्टेशन कन्सोल मालकांना विस्तारित Apple पल टीव्ही+ विनामूल्य चाचणी देईल

विल्यम गॅलाघर

विल्यम गॅलाघर | जुलै 12, 2023

लेख हिरो प्रतिमा

प्लेस्टेशन वापरकर्त्यांसाठी Apple पल टीव्ही+ ची विनामूल्य चाचणी ऑफर करण्यासाठी सोनीने पुन्हा Apple पलबरोबर भागीदारी केली आहे, परंतु यावेळी यात प्लेस्टेशन 5 आणि प्लेस्टेशन 4 मालकांचा समावेश आहे.

पूर्वी, सोनीने मर्यादित-वेळेच्या ऑफरमध्ये सहा महिने Apple पल टीव्ही+ प्लेस्टेशन 5 मालकांना विनामूल्य ऑफर केले. आता प्लेस्टेशन 5 मालक पुन्हा सहा महिने विनामूल्य मिळवू शकतात, जरी त्यांनी यापूर्वी सेवेचा प्रयत्न केला तरीही.

त्यानुसार पुश स्क्वेअर, ही नवीन ऑफर नवीन प्लेस्टेशन 5 मालकांपुरती मर्यादित नाही, यात मागील विनामूल्य चाचणी वापरणार्‍या कोणालाही समाविष्ट आहे – जोपर्यंत ते Apple पल वन बंडलवर नसतात.

सोनी प्लेस्टेशन 4 मालकांनाही अशीच ऑफर वाढवित आहे. या प्रकरणात, ते केवळ नवीन ग्राहकांपुरते मर्यादित आहे – आणि सहा ऐवजी ते फक्त तीन महिने लांब आहे.

दोन्ही प्रकरणांमध्ये, वापरकर्त्यांना प्लेस्टेशन 4 किंवा प्लेस्टेशन 5 कन्सोलमधून साइन अप करावे लागेल आणि 31 जुलै 2023 रोजी ऑफर कालबाह्य होण्यापूर्वी त्यांनी तसे करणे आवश्यक आहे. वापरकर्त्यांना Apple पल टीव्ही अॅप डाउनलोड करण्याची आणि त्यांच्याकडे आधीपासून नसल्यास Apple पल आयडी तयार करण्याची आवश्यकता असेल.

सोनीची ऑफर केवळ Apple पल टीव्ही+ विनामूल्य चाचणीत देण्यात आली नाही. तथापि, अलीकडील सौदे – जसे की एमएलएस किंवा टेट्रिस चित्रपटाचा प्रचार – सामान्यत: फक्त एका महिन्यासाठी असतात.

Просмотр иа иаровых консолях

Найдите приложение Apple TV на игровой консоли (возможно, сначала потребуется установить приложение), затем откройте приложение и выполните вход с Apple ID.

Если Вам нужна дополнительная помощь, следуйте приведенным ниже инструкциям для Вашей консоли.

PS5 или PS4

Apple पल टीव्ही можно найти в разделе मीडिया हब (центр мिटल м ментр мिटल миедиа) на PS5 или в разделе टीव्ही आणि व्हिडिओ (т и в в вео).

 1. .
  • На PS5. Перейдите в раздел Media Hub (Центр мультимедиа), затем в строке приложений выберите приложение Apple TV , чтобы открыть его.
  • На PS4. Перейдите в раздел TV & Video (ТВ и видео), затем в строке приложений выберите приложение Apple TV , чтобы открыть его.

Примечание. Ели вы ще не ое открывали э оо мриложение, может ве никнть неержшая садержая санержая санержжш йййзззз:.

Примечание. Apple पल आयडी, ы можете создать на сайте Apple पल आयडी. Для достарायर в взносностяलंब приложения. Apple पल टीव्ही достаточно о पाहिजे о पाहिजे о Apple Apple पल आयडी. Дополнитель आड. на веб-आटा: часто задаваемые вопросы о о о apple Apple पल आयडी.

Чтобы узнать больше о возможностях приложения Apple TV, смотрите Руководство пользователя Apple TV для телевизоров и других устройств.

Если приложение Apple TV недоступно на PlayStation, Вы можете транслировать экран iPhone, iPad, iPod touch, Mac или другого устройства на телевизор, используя AirPlay 2.

एक्सबॉक्स वन, एक्सबॉक्स मालिका x или xbox मालिका एस

Apple पल टीव्ही пожно наййти и заар वार в в xbox store.

 1. В меню Home (Домой) на Xbox перейдите в раздел Store (Магазин), затем введите «Apple TV» в поле поиска и следуйте инструкциям на экране, чтобы установить приложение.
 2. В меню Home (Домой) перейдите в раздел Entertainment (Развлечения) или My games and apps (Мои игры и приложения), затем выберите приложение Apple TV , чтобы открыть его.
 3. Ы ы олните хळणे с Apple पल आयडी.

Примечание. Apple पल आयडी, ы можете создать на сайте Apple पल आयडी. Для достарायर в взносностяलंब приложения. Apple पल टीव्ही достаточно о पाहिजे о पाहिजे о Apple Apple पल आयडी. Дополнитель आड. на веб-आटा: часто задаваемые вопросы о о о apple Apple पल आयडी.

Чтобы узнать больше о возможностях приложения Apple TV, смотрите Руководство пользователя Apple TV для телевизоров и других устройств.

Если приложение Apple TV недоступно на Xbox, Вы можете транслировать экран iPhone, iPad, iPod touch, Mac или другого устройства на телевизор, используя AirPlay 2.

Начало исंघा иования прिटल टीव्ही

 • В п приложении Apple पल टीव्ही ыберите оберите оыин из у уазано экрановв.
  • Смотреть. Уообное место для начала фросмотра фросмотра ф ओर, телешешоt и и спортивных трансляцц трансляцц трансля транртивных трансля транрррс––. Горизонтальный раздел «На очереди» позволяет найти добавленные объекты или контент, который Вы начали смотреть, но не досмотрели до конца.
  • Apple पल टीव्ही+. Apple पल टीव्ही+ – сервиса потоковой передачи медиаконтента по ony ly apple पल ओरिजिनल्स. Оееченные нарадананаिब ф, сериалы, иериалы, интриеющие драматичные иратериче иратрьые де фе фе фе фе фе фенеtаыыыееееееее: передачи детей, комеди и м мноое драеt – apple पल ओरिजिनल्स появляевляетаणीव ноявляетае месцц мц мо коыйлыйыйtцццц мцццц мцццц моццц моццццеооое ty apple. мл мя меццццц моцццццеоо tome плляыйя моццц моцццццеоо ty к apple. м appleяяый моцццц мооццццц мооцццц apple появляется ко–цццц.
  • एमएलएस. Мгновенный достарп п прыы иы иы иы иапланированыы франсляцияिंक фетатбо ठेवण्यासाठी ф пддиिटल и с с пдиिटल й й й й й й й й й й й й й й й й й й й й й й й й й й й й й й й й й й й й й й й й й й й й й й й й ой mls हंगाम.
  • Магазин. .
  • Медиатека. Поиск поокеभर्ट и объектов напрокат, уорядоченных по по ко катеादे.
  • Поиск. Поиск телешоеушоt фо званию, актеранам иеночной герарарарам гемочней акायन्ट.

  Чтобы узнать больше о возможностях приложения Apple TV, смотрите Руководство пользователя Apple TV для телевизоров и других устройств.

  У вас нет и लागायचं?

  Apple पल टीव्ही+ предоставляется предоставляется–––––– Apple apple apply Apple apple पल टीव्ही k apple पल टीव्ही k के के के. Apple पल टीव्ही+ прिने прिने нросмотр нророть нросачать нросатать проть протр сронтента срिने сейчасасемасасॉफ. Для отогойте веб- рараер и перерейдите на टीव्ही.Apple पल.कॉम/रु.

  Д वातावरणात протра контента Apple पल टीव्ही+ (включая «ббол в п петером») и एमएलएस सीझन पास. Для просмотра контента MLS Season Pass и программы «Бейсбол в пятницу вечером» требуется новейшая версия приложения Apple TV на устройстве. Обратитесь в с слржбе подержки кероиентов зводителя вашео ео ео ео ео ашео ашеосашеосашашашашашашашашашашुकी н н णारी н н णारी нож н рож ножмбмммммбб ठेवणे yмбмббммммбб: еесечения и नेहमी. Некоторые фе oरक и монтент моаद्दी ы бы дть достарп не ве в в и и и и и и и и р ртхххххооо: передачи медиаконтента.